Ubezpieczenie turystyczne – czy warto je mieć?

Ubezpieczenie turystyczne – czy warto je mieć?

Wakacje… Najpierw planowanie, później beztroska i wypoczynek. Walizki spakowane, dokumenty i pieniądze przygotowane – możemy ruszać w drogę! Ale czy na pewno o niczym nie zapomnieliśmy?

No tak, ubezpieczenie. Nie zdążyliśmy podjechać do agenta, trudno, poradzimy sobie bez ubezpieczenia, przecież nic się nie stanie. STOP!!! Nie wyjeżdżaj bez ubezpieczenia! Dlaczego? Bo ubezpieczenie po prostu warto mieć i warto poświęcić chwilę na jego wyszukanie.

Obecnie ubezpieczyciele przedstawiają bogata ofertę ubezpieczeń, w tym również ubezpieczeń wyjazdowo-wakacyjnych. Są one niedrogie, ich ceny zaczynają się od kilku złotych dziennie, a coraz więcej turystów ma świadomość różnego rodzaju ryzyka, które może przytrafić się na wyjeździe.

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia nam ochronę podczas wyjazdu wakacyjnego lub feryjnego. Warto dobrać je do rodzaju podróży, jaką planujemy oraz rodzaju aktywności, które będziemy wykonywać podczas urlopu. Na co należy zatem zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Po pierwsze – zakres ubezpieczenia

Przed zwarciem umowy powinniśmy bardzo dokładnie sprawdzić, co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa i w jakim zakresie, a także jakie są sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie podróżne zwykle obejmuje kilka rodzajów ochrony – ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance (pomocy w podróży), bagażu podróżnego, OC w życiu prywatnym. Opcjonalnie do zakresu ubezpieczenia można włączyć sprzęt sportowy, ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportów (takich jak np. surfing czy kitesurfing, a zimą narciarstwo) lub uprawianiem sportów ekstremalnych czy nawet rezygnację z wyjazdu. Najważniejszym składnikiem ochrony jest ubezpieczenie kosztów leczenia, które za granica potrafią być naprawdę bardzo wysokie (od 100 000 zł w Europie oraz od 200 000 zł poza Europą). Należy zwrócić uwagę na koszty transportu (przykładowo koszt transportu helikopterem zaczyna się od 30 000 euro). Jeżeli wyjeżdżamy w wysokie góry, warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów ratownictwa górskiego.

Jeżeli jedziemy na wycieczkę zagraniczną z biurem podróży, nawet renomowanym, ubezpieczenie z reguły dostajemy w pakiecie. Oferowane polisy często jednak obejmują niskie sumy ubezpieczenia i zawierają dużo wyłączeń, dlatego należy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), stanowiące załącznik do polisy i ewentualnie rozszerzyć jego zakres.
W Europie możemy korzystać z bezpłatnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie zapewnia bezpłatnych usług medycznych w pełnym zakresie – karta zobowiązuje szpitale i inne punkty opieki medycznej do udzielenia tylko tzw. świadczeń niezbędnych. Świadczenie niezbędne to każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się pacjent, tak aby nie musiał on wracać do swojego państwa właściwego celem uzyskania leczenia. W przypadku skomplikowanego leczenia w razie zachorowania czy wypadku za granicą, za wiele usług będziemy musieli zapłacić sami.

Po drugie – zakres wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej

Wyłączenia obejmują wskazane w OWU sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za powstałą szkodę. W zależności od ubezpieczyciela, z którym zawieramy umowę, wyłączenia są nieraz bardzo szerokie, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z OWU. Standardowo ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub zostały zrobione umyślnie. Powszechnymi wkluczeniami są działalność przestępcza, złamania prawa, działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków albo prowadzenie pojazdu bez stosownych uprawnień.

Jeżeli chodzi o leczenie, to ubezpieczyciel nie poniesie kosztów leczenia i transportu medycznego do kraju, jeżeli przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego jest choroba przewlekła, o istnieniu której ubezpieczony wiedział, ale nie poinformował o niej ubezpieczyciela. Jeżeli zatem stan zdrowia był przeciwwskazaniem do odbycia podróży, ubezpieczony nie otrzyma zwrotu kosztów leczenia. Ubezpieczenia zwykle wykluczają koszty leczenia związane z chorobami wenerycznymi, a także zarażeniem wirusem HIV.

Po trzecie – ochrona OC w życiu prywatnym

Polisa OC w życiu prywatnym zapewnia pokrycie szkód powstałych przy niechcącym wyrządzeniu lub uszkodzeniu rzeczy osobie trzeciej podczas pobytu na urlopie (a takie wydarzenia nie są wcale rzadkie). Ubezpieczenie takie warto wykupić, zwłaszcza jeżeli jedziemy z dziećmi, ponieważ one również objęte są ochroną ubezpieczeniową – w przypadku zgłoszenia szkody za spowodowane straty (zarówno przez nas, jak i dzieci) zapłaci ubezpieczyciel.

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

Pomimo dobrego nastawienia przytrafiła się nam szkoda lub choroba. Jak zgłosić ubezpieczycielowi, że potrzebujemy jego pomocy?

Ubezpieczyciele na polskim rynku mają z reguły opracowane zbliżone procedury zgłoszenia szkody. Najpopularniejszym sposobem jej zgłoszenia jest kontakt telefoniczny lub formularz internetowy na stronie ubezpieczyciela, ale szkodę można zgłosić także pocztą elektroniczną, faksem, listem lub podczas wizyty w oddziale ubezpieczyciela. O szkodzie należy poinformować możliwie jak najwcześniej – często w OWU wskazany jest czas zgłoszenia, zazwyczaj jest to maksymalnie 7 dni od podania informacji o zdarzeniu. Szkodę może zgłosić sam poszkodowany, członek rodziny lub znajomy, przy czym trzeba pamiętać, żeby przy zgłoszeniu podać co najmniej numer polisy, dane osoby poszkodowanej, datę, miejsce i okoliczności zdarzenia. Następnie trzeba zebrać dokumentację leczenia, rachunki (za leki, materiały opatrunkowe, ale także np. za nową odzież w przypadku zniszczenia poprzedniej w czasie zdarzenia). Całą zebraną dokumentację należy następnie dostarczyć ubezpieczycielowi, który rozpozna zgłoszenie i wyda decyzję odnoście wypłaty odszkodowania. W przypadku niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela, ubezpieczonemu turyście przysługuje szereg możliwości – odwołanie, zgłoszenie sprawy do Rzecznika Finansowego, mediacja czy ostatecznie droga sądowa.

Podsumowując, dobrze jest mieć polisę ubezpieczeniową na wakacje, która może uchronić nas przed wysokimi kosztami leczenia lub innymi nieprzewidzianymi wydatkami podczas urlopu. Dobrze wybrana polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować:

  • koszty leczenia (minimum 100 000 zł),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ochronę bagażu (plus ewentualnie sprzętu sportowego),
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • assistance (pomoc informacyjna, finansowa i prawna w razie jakichkolwiek kłopotów za granicą),
  • opcjonalnie: ochronę aktywności sportowych, assistance samochodowe (bardzo przydatne dla podróżujących własnym transportem).

Dobrego i spokojnego wypoczynku!

O autorze artykułu

Magdalena Strzelecka-Miziołek
Magdalena Strzelecka-Miziołek
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi,sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Specjalistka prawa karnego, cywilnego, konsumenckiego oraz w zakresie postępowań odszkodowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, prowadzi procesy sądowe i uczestniczy w negocjacjach ugodowych. Autorka regulaminów i procedur wewnętrznych. Współprowadząca szkolenia z zakresu antykorupcji i nieuczciwej konkurencji.