Tag "kryminalistyka"

Podpis za inna osobę – co może grozić za taką przysługę?

Podpis za inna osobę – co może grozić za taką przysługę?

Zdarza się, że jesteśmy proszeni o podpisanie się na umowie, pokwitowaniu czy potwierdzeniu odbioru (np. przesyłki) za inną osobę. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem i czy coś nam za nie grozi? Art. 270 kodeksu karnego wskazuje, że kto w celu uznania za autentyczny podrabia