Mediacja „załatwia” 500+

Mediacja „załatwia” 500+

Jak szybko i skutecznie samotny rodzić może ustalić dla dziecka świadczenie alimentacyjne, niezbędne do przyznania tzw. 500+

Rodzice samotnie wychowujący dzieci, aby uzyskać świadczenie 500 + muszą ustalić świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Nie oznacza to, że muszą iść do sądu, bo mogą skorzystać z szybszej i mniej stresującej drogi, tj. udać się do adwokata będącego zawodowym mediatorem.

Kiedy przysługuje 500+

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia regulują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195, zwanej dalej ustawą). Co do zasady zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Tytułem wykonawczym może być ugoda zatwierdzona przez Sąd

Tytułem wykonawczym może być orzeczenie sądu, ugoda sądowa lub ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd. Uzyskanie orzeczenia sądowego lub ugody sądowej wiąże się z koniecznością udania się do sądu. Ugodę mediacyjną można zawrzeć u mediatora, co odbywa się szybciej i w mniej stresujących warunkach.

Sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i zazwyczaj zatwierdza ugodę na posiedzeniu niejawnym. Nie ma więc nawet konieczności pojawiania się w sądzie. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd jest równoznaczna z ugodą zawartą przed sądem. Po nadaniu jej przez sąd klauzuli wykonalności należy przedłożyć ją organowi przyznającemu świadczenie.

Jak znaleźć dobrego mediatora w takich sprawach?

Adwokaci będący zawodowymi mediatorami pomagają przejść przez całą z pozoru skomplikowaną wyżej opisaną procedurę, a ponadto wypracować porozumienie na wielu płaszczyznach, nie tylko w sprawach o alimenty. Są to powody, dzięki którym mediacja staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Przeprowadzana zaś przez mediatora, który jest równocześnie adwokatem daje gwarancję powodzenia. Sąd może bowiem odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

O autorze artykułu

Karolina Gagacka
Karolina Gagacka
adwokat , członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie i dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa- Praga, stały mediator Sądu Okręgowego w Radomiu, mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ukończyła Podyplomowe Studia Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomości i Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim oraz seminarium Edukacji Prawniczej- „Prawo medyczne” oraz Specjalistyczne Szkolenie z mediacji karnych i mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy NRA w Warszawie. Prowadzi mediacje cywilne i karne.