LEX: SPEED. Nielegalne wyścigi samochodowe  – skutki prawne i zagrożenia karne.

LEX: SPEED. Nielegalne wyścigi samochodowe – skutki prawne i zagrożenia karne.

Nie słabnie zainteresowanie młodych kierowców driftem samochodowym, a nielegalne wyścigi uliczne mają coraz większą publiczność. Młodzi kierowcy zwołują się za pośrednictwem mediów społecznościowych i wykorzystując swoje umiejętności, jeżdżą nocą ulicami miast z ogromną prędkością, budząc przy tym mieszkańców i zagrażając innym na drogach. Nie zastanawiają się nad zagrożeniem, jakie powoduje takie zachowanie.

Czym jest drift samochodowy?

Drift rozumiany jest jako technika jazdy polegająca na poruszaniu się w ciągłym i kontrolowanym poślizgu oraz jako nazwa sportu samochodowego. Co do zasady, drift jest jazdą w poślizgu spowodowanym zwiększeniem prędkości w samochodzie tylnonapędowym, a już nie jest nim wchodzenie w poślizg przy użyciu hamulca ręcznego w samochodzie przednionapędowym. Nie należy mylić driftu ze zwykłym tzw. „paleniem opon”. Do driftingu w zawodach europejskich używane są przeważnie samochody marki BMW i niektóre modele marki Ford i Opel. Profesjonalne zawody driftingowe odbywają się na specjalnym torze odpowiednio do tego przygotowanym, publiczność przebywa w bezpiecznym miejscu, a na miejscu są obecne odpowiednie służby ratunkowe.

Technika jazdy driftem wywodzi się z Japonii, gdzie powstała w latach 60. XX w. Od tamtego czasu sport ten się rozwinął i oprócz Japonii jest modny również w Malezji, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W 2006 r. w Polsce odbyły się po raz pierwszy zawody driftowe organizowane przez Polską Federację Driftingu, a następnie inne organizacje, które podejmowały się tego zadania, np. Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego.

Zainteresowanie tym ekstremalnym sportem wzrosło znacznie dzięki programowi „Top Gear” oraz serii filmów „Szybcy i wściekli”. Drift jest popularny zarówno latem, jak i zimą, gdy pojawia się pierwszy śnieg i kierowcy chcą sprawdzić swoje umiejętności na pokrytych śniegiem zakrętach.

Czy drift samochodowy jest legalny?

Niedopuszczalne jest celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg na drogach publicznych oraz poza drogami publicznymi, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu innej osoby. Drift jest dozwolony w specjalnie do tego wyznaczonych i przygotowanych miejscach.

Każdy driftujący kierowca powinien pamiętać, że oprócz tego, że drift stwarza zagrożenie spowodowania wypadku, to może zakończyć się również ukaraniem przez policję i nałożeniem mandatu, a w wyjątkowych sytuacjach nawet utratą prawa jazdy i skazaniem.

Z punktu widzenia prawa, istotne jest to, czy kierowca driftującego samochodu znajduje się na drodze publicznej (tj. drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) czy poza nią.

Nielegalny drift na drodze publicznej

Jeśli doszło do spowodowania realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, taki kierowca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest karą grzywny. Ponadto, wobec takiego kierowcy może zostać orzeczony zakaz kierowania pojazdami.

Natomiast, jeśli kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, to grozi mu areszt, kara ograniczenia wolności albo grzywna. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Nielegalny drift poza drogami publicznymi

Gdy do driftu doszło poza drogami publicznymi, np. na parkingu lub placu, i doszło do zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby, kierowca musi się liczyć z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 98 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest karą grzywny albo nagany.

Nielegalny drift a inne wykroczenia lub przestępstwa

Ponadto, kierowca prowadzący pojazd techniką driftu może naruszyć również inne przepisy Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego. Tacy kierowcy najczęściej swoim zachowaniem narażają się na popełnienie następujących przestępstw:

  • sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności,
  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) lub pod wpływem środka odurzającego, co zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności i karą pozbawienia wolności do lat 2,
  • ucieczki przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5,
  • spowodowania nieumyślnie wypadku, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności oraz inne przestępstwa wynikające ze spowodowania wypadku, np. spowodowania uszczerbku na zdrowiu czy nieumyślne spowodowanie śmierci, co będzie skutkowało odpowiednio surowszą odpowiedzialność.

Katalog przepisów, które może naruszyć driftujący kierowca pozostaje otwarty.

Co zatem dalej z driftem samochodowym?

Niestety, przykłady z ostatnich wakacyjnych miesięcy, które były nagłaśniane przez media, pokazują skalę problemu i to, jak lekkomyślni są w szczególności młodzi kierowcy, którzy często przeceniają swoje umiejętności tuż po uzyskaniu prawa jazdy.

Jednakże, pomimo tego, umiejętności młodych kierowców mogą być rozwijane, tym bardziej że również w Polsce funkcjonują tory przeznaczone dla legalnych zawodów driftowych. Polska Federacja Drifitingu oferuje swoim członkom możliwość rozwoju umiejętności i startu w takich zawodach. Warto zainteresować młodych kierowców tym pomysłem tak, aby uniknąć kolejnych skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań stwarzających zagrożenie dla samego kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego.

O autorze artykułu

Judyta Kasperkiewicz
Judyta Kasperkiewicz
Adwokat. Rzeszów/Krosno.