Polityka prywatności e-magazynadwokat.pl

Administratorem Państwa danych jest:

e-magazynadwokat.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez e-magazynadwokat.pl na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia UE w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu e-magazynadwokat.pl [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE] w celu:

a) marketingu produktów lub usług, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta, również za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

b) informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach (m.in. spotkaniach, szkoleniach)

c) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy, że otrzymamy od Państwa wiadomość email na adres redakcja@e-magazynadwokat.pl informującą nas o wycofaniu zgody.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do dostępu, poprawienia oraz usunięcia danych osobowych, jak również do ograniczenia ich przetwarzania.

Dane osobowe przechowujemy również po zakończeniu umowy, w szczególności:

  • gdy chcą Państwo otrzymywać nasze newslettery i wyrazili Państwo na to zgodę
  • dla celów ewentualnych rozliczeń
  • w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • dla celów archiwalnych i statystycznych.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W zbiorze naszych danych mogą się znajdować Państwa: imię, nazwisko, adres email. Narzędzia analityki internetowej, które wykorzystujemy, mogą zbierać również Państwa numer IP, nie jest on jednak wiązany z innymi danymi osobowymi.

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez e-magazynadwokat.pl

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się na zasobach i w zgodzie z polityką prywatności firm:

  • fototim Mirosław Tarasiewicz
  • Google Inc.

Firmy te spełniają najwyższej klasy zabezpieczenia związane z przechowywaniem danych osobowych w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. firm.

W każdej sytuacji mogą Państwo, poprzez komunikację email na adres redakcja@e-magazynadwokat.pl:

  • cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,
  • uzyskać do nich dostęp co do zakresu i kompletności oraz oczekiwać ich usunięcia lub zmiany.

W przypadku zlecenia przekazania Danych innemu Administratorowi danych, zgodnie z Rozporządzeniem UE, realizacja tego wniosku może, choć nie musi, wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty. Realizacja Państwa „prawa do bycia zapomnianym” będzie każdorazowo podlegała ocenie prawnej w związku z realizacją szczególnych interesów firmy.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Serwis www.e-magazynadwokat.pl używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z serwisu , oraz w celach statystycznych. Cookies używamy przy formularzach np. składania życzeń.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Cookies, tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika.
Serwis www.e-magazynadwokat.pl stosuje cookies wydajnościowe – pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają „pamiętać” o ustawieniach użytkownika m.in podczas wypełniania formularzy na stronie (zgłoszenie udziału w szkoleniu czy przesłanie życzeń). Są to m.in:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.e-magazynadwokat.pl
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonać w następujący sposób:

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka”.

Internet Explorer 6.0 i 7.0
W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzić przyciskiem OK.

Google Chrome
1. Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane
2. W sekcji „Prywatność” klikamy przycisk Ustawienia treści.
3. W sekcji „Pliki cookie” zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:
– Usuwanie plików cookie
– Domyślne blokowanie plików cookie
– Domyślne zezwalanie na pliki cookie
– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Opera
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers