Obserwator

Adwokat prywatny w procesie kanonicznym

Adwokat prywatny w procesie kanonicznym

Powszechnie wiadomo, że adwokat to prawnik świadczący pomoc prawną. Mniej powszechna jest świadomość, że adwokat (posiadający określone uprawnienia) może służyć pomocą również przed Trybunałami Kościelnymi w procesach kanonicznych. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1481 §

Nadchodzą zmiany w Kodeksie

Nadchodzą zmiany w Kodeksie

Co przyniesie stronom postępowania zmiana Kodeksu Postępowania Cywilnego? Jakie problemy sądów ma rozwiązać zmiana ustawy? Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiany mają usprawnić postępowanie w sprawach cywilnych, zreorganizować wstępną fazę postępowania poprzez wprowadzenie

Obserwator – subiektywny przegląd zmian w prawie: Konstytucja Biznesu

Obserwator – subiektywny przegląd zmian w prawie: Konstytucja Biznesu

W dzisiejszym przeglądzie zwrócę uwagę na pewien pakiet ustaw, które zmieniają, czy też porządkują zmiany w prawie dotyczącym przedsiębiorców, czyli na tzw. „Konstytucję Biznesu”. Z uwagi na obszerność tej regulacji, wynikające z niej zmiany zostaną jedynie zasygnalizowane. 30 kwietnia 2018 r.

Obserwator – subiektywny przegląd zmian w prawie

Obserwator – subiektywny przegląd zmian w prawie

Rok 2018 przyniósł wiele zmian w prawie, które w wielu aspektach dotykać będą nas bądź jako konsumentów, bądź jako przedsiębiorców, czy też jako pracowników. Trudno wszystkie wymienić, ograniczę się do subiektywnej selekcji (być może najbardziej