artykuł autora: Ewa Szpak

Niealimentacja

Niealimentacja

Tak! Nie płacąc alimentów, możesz spędzić dwa lata w więzieniu! Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, oprócz konsekwencji ekonomicznych w postaci narastającego zadłużenia po stronie niepłacącego, rodzi dla niego w określonych okolicznościach także odpowiedzialność karną. Co to niealimentacja? Niealimentacja