100 dobrych zmian w prawie

100 dobrych zmian w prawie

Inflacja złego prawa to zjawisko niestety dość częste w Polsce. Złego, bo uchwalanego z powodów populistycznych lub legislacyjnie źle przygotowanego. Złego, bo wynikającego jedynie z bieżącej gry politycznej, a nie uwzględniającego w długofalowej perspektywie rzeczywistych potrzeb obywateli. Projekt 100na100lecie.pl, inicjowany przez Krakowską Izbę Adwokacką z okazji 100–lecia Adwokatury Polskiej, chce tę złą tendencję zmienić.

Autorzy projektu wychodzą z założenia, że uchwalanie dobrego prawa jest naprawdę możliwe. Prepozycje zmian przygotują w ramach projektu praktycy prawa i eksperci w dziedzinach, w których jest ono wykorzystywane.

Do projektu zaproszeni są zarówno adwokaci z innych izb w Polsce, jak również przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz inne samorządy zaufania publicznego. Projekt jest także otwarty na propozycje zmian w prawie inspirowane głosem obywateli.

Narzędziem komunikacyjnym projektu jest niniejsza dedykowana strona internetowa www.100na100lecie.pl, na której będę publikowane propozycje zmian w prawie wraz z uzasadnieniem.

Także Ty możesz wziąć udział w projekcie. Wystarczy, że zgłosisz interaktywnie propozycję zmiany w prawie, wybierając na stronie głównej okno „Zaproponuj zmianę!” lub wysyłając bezpośrednio zgłoszenie na adres: kontakt@100na100lecie.pl.

Dobre prawo to interes nas wszystkich.

______________________________________________
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
adwokatura.krakow.pl